11 Vergunningen

11 Vergunningen

Vergunningen en stremmingen land en water.

  • Gemeente vergunning
  • Rijkswaterstaat; akkoord gebruik water
  • Stremmingen aanvragen?
  • Gemeente; gebruik botenterrein Lambooijbrug
  • Gebruik parkeerplek voor finish


BEICHT VANUIT GEMEENTE:

Ik heb het advies van mijn collega over de bruggen/sluizen ontvangen. Bij een voorlopige stremming moet minimaal 8 weken vooraf worden gecommuniceerd met de belanghebbenden. 

Bij de vorige editie was het evenement op 23 oktober, en dan is er veel minder recreatieverkeer op het water dan nog in september.

U dient dan ook met de wedstrijden rekening te houden met de scheepvaart (zie info hieronder), of het evenement later houden in eind oktober.

Tijdschema:

Op zondag heeft de Den Dungensebrug vaste bedienmomenten voor de scheepvaart. Deze zijn om 10:00 uur, 13:00 uur en 16:00 uur. Omdat, ruim genomen, de vaartijd maximaal 30 minuten is zou in de volgende blokken scheepvaart mogelijk moeten zijn op het tracé sluis 0 – Den Dungensebrug v.v.:
9:30 uur -10:30 uur sluis 0 – Den Dungensebrug v.v.
12:30 uur -13:30 uur sluis 0 – Den Dungensebrug v.v.
15:30 uur – 16:30 uur sluis 0 – Den Dungensebrug v.v.
Na 16:30 uur zal er geen scheepvaart meer zijn omdat de Den Dungensebrug niet meer bediend wordt.

De roeiwedstrijd zal dan in delen opgeknipt moeten worden:

  • Tussen 10:30 uur en 12:30 uur (organisatie moet zelf in de gaten houden dat er geen recreatievaartuigen vertrekken boven sluis 0)
  • Tussen 13:30 uur en 15:30 uur (organisatie moet zelf in de gaten houden dat er geen recreatievaartuigen vertrekken boven sluis 0)
  • Na 16:30 uur zal er geen scheepvaart meer zijn op de vaarweg sluis 0 – Den Dungensebrug v.v.

Ik moet nog advies terugkrijgen over de werkzaamheden rond de van Veldekekade en aanliggende parkeerplaatsen, dus ik kan nog niet zeggen of die terreinen beschikbaar zijn.